BTW Calculator

Voor ondernemers is de btw een terugkerend fenomeen. Dit geldt zowel voor de eigenaar van de buurtsuper als voor de ondernemer in de dienstensector. Over nagenoeg alle diensten en producten wordt btw geheven en als ondernemer ben je wettelijk verplicht hier aangifte van te doen. In plaats van te spreken over btw-aangifte is de term omzetbelasting meer gangbaar. Het komt echt op hetzelfde neer.

De btw calculator berekent de omzetbelasting

Het doen van aangifte van de omzetbelasting gebeurt periodiek. Als ondernemer informeer je de belastingdienst over de behaalde omzet en de te betalen btw. In goed Nederlands heet dit de btw-afdracht. Simpel gezegd komt het er op neer dat je informatie verstrekt over de waarde van de ingekochte goederen en de behaalde omzet. De btw die leveranciers in rekening hebben gebracht breng je in mindering op de btw die je hebt ontvangen van de afnemers. De btw-calculator is hiervoor een bijzonder effectief middel. Zo heb je als ondernemer geen duur boekhoudprogramma nodig en zie in een oogopslag hoeveel btw je dient af te dragen.

De btw calculator als hulpmiddel bij de omzetblasting

De wetgever stelt bepaalde eisen aan de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het bijvoorbeeld verplicht om een ordentelijke administratie bij te houden. Dit is niet alleen in het voordeel van de belastingdienst, maar ook voor de ondernemer. Op die manier ontstaat een overzichtelijk geheel. Zo zijn er ook specifieke eisen als het gaat om de facturatie. Een factuur die je verstrekt aan afnemer(s) moet een aantal belangrijke gegevens vermelden. Zo dien je niet alleen je inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel te vermelden, maar ook  het btw nummer van je onderneming en moet je de btw apart vermelden. Dit geldt niet alleen voor de facturen die je zelf verstrekt, maar ook voor de facturen die je ontvangt. Doordat de btw apart staat vermeld in het eenvoudig om een goede btw-administratie bij te houden. Met behulp van de online btw calculator kun je dan eenvoudig de totaal verschuldigde btw berekenen en deze gebruiken voor de periodieke aangifte omzet belasting.

BTW-nummer

De btw-administratie neemt een belangrijke positie in bij de dagelijkse gang van zaken van een onderneming. Het btw-nummer van je onderneming is daarvoor cruciaal. Heb je net een onderneming ingeschreven of ben je van plan om een eigen zaak te beginnen, dan is het belangrijk te weten dat je onderneming bij de inschrijving bij de KvK (Kamer van Koophandel) automatisch wordt aangemeld bij de belastingdienst. In veel gevallen krijg je dan ook direct een btw-nummer. Dit nummer is belangrijk omdat je dit nodig hebt voor veel administratieve zaken. Zo moet dit nummer vermeld worden op de facturen aan je klanten en heb je het ook nodig voor het doen van aangifte.