Wat is BTW?

Btw is de afkorting van Belasting Toegevoegde Waarde. Het is in feite een ander woord voor omzetbelasting, de belasting die een ondernemer betaald over de waarde van de verkochte producten of geleverde diensten. Ben je ondernemer dan is de kans groot dat je btw-plichtig bent, met andere woorden dat je de geïncasseerde btw moet afdragen via de periodieke aangifte omzetbelasting. Ook particulieren hebben te maken met btw, in de prijs van elk product of elke dienst is namelijk btw inbegrepen.

BTW: een korte terugblik

Het btw systeem zoals we dat nu kennen dateert van 1969. Destijds werd er een begin gemaakt met het classificeren van bepaalde producten en ontstonden de verschillende btw-tarieven. Men hanteerde in 1969 een hoog btw-tarief van slechts 12% en een laag tarief van 4%. In de loop van de tijd is dit behoorlijk aangepast en momenteel is het met 21% voor het reguliere btw-tarief, het hoogste uit de geschiedenis van het belastingstelsel.

Belasting Toegevoegde Waarde: de achtergrond

Het uitgangspunt van de btw is dat er belasting wordt geheven over elke stap in het productieproces waarbij sprake is van waardevermeerdering. Het is dus een enkelvoudige belasting waarbij de al eerder in rekening gebrachte btw teruggevorderd kan worden. Zou dit niet het geval zijn, dan zou er sprake zijn van belasting op belasting. Ondernemers die dus goederen cq producten inkopen kunnen de btw die ze daarover betalen terugvorderen bij de fiscus.

Drukt de btw de winst van de ondernemer?

Veel beginnende ondernemers hebben vaak het idee dat de btw afdracht de winst negatief beïnvloed. Dit is niet het geval. Voor ondernemers is enkel de waarde van het product of de dienst zonder de btw (exclusief btw) van belang. De afdracht van de geïncasseerde btw gaat dus niet van het eigen vermogen af. De belasting je moet betalen over de inkoop van goederen of grondstoffen breng je immers in mindering op de btw over de gerealiseerde omzet. In vaktermen spreken we dan over ‘aftrek van voorbelasting’.

Geen btw afdragen: de kleine ondernemersregeling

Afhankelijk van de eigen situatie kan een ondernemer zijn vrijgesteld van het betalen van btw. Dit is het geval als de omzet dusdanig laag is dan men gebruik kan maken van de regeling voor kleine ondernemers. Om van die regeling gebruik te kunnen maken heeft de belastingdienst enkele voorwaarden gesteld:

  • De ondernemingsvorm is een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • Na aftrek van de voorbelasting is het te betalen bedrag aan verschuldigde btw € 1.882,- per jaar of minder.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Als ondernemer voldoe je aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Maakt het heffen van btw de producten duurder worden?

Indien je net bent gestart met je onderneming is het logisch om te denken dat de btw je product of dienst duurder maakt. Dit is niet het geval zolang de afnemer btw-plichtig is. De afnemer kan immers de betaalde btw terugvorderen. Voor particulieren zit het net even anders in elkaar. Deze hebben niet de mogelijkheid om de betaalde btw terug te vorderen omdat zij in veel gevallen juist eindgebruiker zijn.